Slide Background
Prof.dr. Naomi Ellemers

Distinguished university professor

Social psychologist Naomi Ellemers examines the behavior of people in organizations. Her main topics of expertise are Diversity and Inclusion, and Integrity and Ethics at work.

To investigate the behavior of people in organizations, Naomi Ellemers combines experimental methodologies examining brain activity and stress with observations of people in the workplace. Her aim is to understand how group affiliations impact on individual behaviors in organizations. In her diversity lab, she identifies the work experiences of women, ethnic minorities, and members of the LGBT community. In her integrity lab, she also examines how individuals are guided by the ethical climate at work, for instance in the financial sector.

Ellemers was elected member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), and Corresponding Fellow of the British Academy. Among the distinctions she received is the NWO-Spinoza Award.

She is member of the supervisory board of PwC the Netherlands, and chair of the Kurt Lewin Institute. She is one of the initiators of the National Integration Fund and one of Athena’s Angels.

From 2020 -2022 she was chair of the KNAW Committee on Roots and Prevention of Inappropriate Behaviour in Academia 

Grijp duurzaam jaarverslag aan als sprong voorwaarts

Volgend jaar moeten veel
bedrijven rekening houden
met een nieuwe standaard
voor verslaglegging van hun
bedrijfsvoering. De Corporate
Sustainability Reporting
Directive (CSRD) vraagt dit van organisaties
die, gezien hun omzet en aantal
werknemers, van openbaar belang worden
geacht. 

Read more

Het jaar dat de elite geitenwollen sokken aantrok

2021 was het jaar van de bekeerde bestuurders. Dat schuurt af en toe en riekt soms naar groene pr, oftewel greenwashing. Maar dat is niet het hele verhaal.

Read more

Voor het eerst is in Nederland een kwart van de hoogleraren vrouw

Het aandeel vrouwelijke hoogleraren op Nederlandse universiteiten overschrijdt voor het eerst de 25 procent. Toch blijft het aantal vrouwen op topfuncties achter in vergelijking met andere beroepsgroepen. Hoe kan hun aandeel op de universiteiten nog steeds zo laag zijn?

Read more

Overheid laat nog te veel gedragskennis onbenut

December staat zoals altijd in het teken van feestdagen waarbij mensen elkaar geschenken geven. Daarbij worden steeds geraffineerder technieken ingezet om ons te verleiden onnodige artikelen te kopen. In onze mailbox krijgen we aankondigingen van tijdelijke acties, en persoonlijke aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn. En dat in een tijd waarin grondstoffen schaars zijn, transport een probleem is, personeelstekorten snel oplopen, en veel mensen hun inkomsten hebben zien opdrogen. Hoe verstandig is dat?

Read more

Diversiteit op de werkvloer: 'Verkondigen dat iedereen welkom is, is niet genoeg'

Uit onderzoek onder ruim honderd organisaties blijkt dat het diversiteitsbeleid van Nederlandse bedrijven zich vooral richt op de instroom van personeel uit ondervertegenwoordigde groepen. Maar voor de doorstroom en uitstroom van deze werknemers is vervolgens weinig aandacht. Daardoor kan een 'draaideureffect' ontstaan. "Veel bedrijven blijven steken bij de eerste stap."

Read more

Bedrijfsleven laat kansen diversiteit onbenut

Onderzoek onder ruim 100 organisaties uit de private en publieke sector in Nederland laat zien dat bedrijven zich in hun diversiteitsbeleid voornamelijk richten op het vergroten van de instroom van personeel uit ondervertegenwoordigde groepen en weinig aandacht hebben voor de door- en uitstroom van deze medewerkers. Diversiteitsbeleid, dat juist baat heeft bij aandacht voor in-, door- én uitstroom van medewerkers, is hierdoor op termijn minder effectief en kan leiden tot een draaideureffect.

Read more