Slide background

Prof.dr. Naomi Ellemers

Distinguished university professor

Social psychologist Naomi Ellemers examines the behavior of people in organizations. Her main topics of expertise are Diversity and Inclusion, and Integrity and Ethics at work.

To investigate the behavior of people in organizations, Naomi Ellemers combines experimental methodologies examining brain activity and stress with observations of people in the workplace. Her aim is to understand how group affiliations impact on individual behaviors in organizations. In her diversity lab, she identifies the work experiences of women, ethnic minorities, and members of the LGBT community. In her integrity lab, she also examines how individuals are guided by the ethical climate at work, for instance in the financial sector.

Ellemers was elected member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), and Corresponding Fellow of the British Academy. Among the distinctions she received is the NWO-Spinoza Award.

She is member of the supervisory board of PwC the Netherlands, and chair of the Kurt Lewin Institute. She is one of the initiators of the National Integration Fund and one of Athena’s Angels.

Sluit vijf wetenschappers een week op in een kamer en het resultaat is ... eensgezindheid

Kun je conflicterende theorieën verenigen? Met die vraag sloten vijf wetenschappers zich een week lang op in een Amstelveens hotel. Eensgezind kwamen ze er weer uit.

 Read more

Medewerkers zekerheid en toekomst bieden maakt bedrijven juist wendbaar

De afgelopen week ging veel aandacht uit naarhet rapport van de commissie-Borstlap en watdaarin geschreven is overhet terugdringen vanflexibele arbeid. Veel commentarengingen over de posities van werkgeversen werknemers en hun tegengesteldewensen en belangen rond de flexibiliteitvan arbeidsovereenkomsten. Zijn die belangen wel zo tegengesteld?

Read more

 

De vijf voorwaarden voor een open foutencultuur

Op een juiste manier omgaan met fouten. Dat is een essentieel onderdeel van een gezonde bedrijfscultuur, stelt het onderzoeksteam Gedrag & Cultuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het team onderzocht hoe een open foutencultuur eruitziet, waarom die belangrijk is en hoe (financiële) organisaties die kunnen implementeren in hun bedrijfsvoering. Onlangs won het met deze publicatie de Vide publicatieprijs.

Read more

Goede voornemens kunnen gedragsverandering in de weg zitten, probeer daarom valkuilen te vermijden

Tijdens de eerste dagen van januari zijn we vaak bezigmet ‘goede voornemens’om ons eigen gedrag teverbeteren. Dit kan op hetpersoonlijke vlak (we willenbijvoorbeeld gezonder leven), of ophet werk (bijvoorbeeld het voornemenom handiger te worden met digitalesystemen).

Read more

Amazon-ceo Jeff Bezos toontmet klimaatfonds geen echt moreel leiderschap

Vorige week maakte Amazon Jeff Bezos bekend dat hij $10 mrd investeert in het nieuwe Bezos Earth Fund. Zijn fonds moet helpen de effecten van klimaatverandering tegen tegaan.

Read more

Meer vrouwen in de top maakt mannelijke bestuurders bewuster van maatschappelijke thema’s

Voor het eerst zijn de belangrijkste topposities van twee Europese instellingen in handen van vrouwen: Christine Lagarde is per 1 november president van de Europese Centrale Bank en Ursula von der Leyen is sinds zondag voorzitter van de Europese Commissie. Beiden maken zich sterk voor maatschappelijke onderwerpen, zoals het klimaat en de vertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies. Is dat nu typisch vrouwelijk gedrag? Hebben bedrijven en organisaties meer aandacht voor maatschappelijke thema’s als er meer vrouwen in het topbestuur zitten? En als dat zo is, hoe komt dat dan?

Read more