Slide Background
Prof.dr. Naomi Ellemers

Distinguished university professor

Professional Development

Diversity and change

 • The Dutch Association for Personnel Management and Organisation Development (NVP). (2015)
 • Saxion Hogeschool Deventer, 2014)
 • Medical faculty, Leiden University (2006)
 • De neuro-psychologie van in- en uitsluiting, kenniskamer voor beleidsmakers.
 • Diversity and Inlusion, Shell research.

Organizational supervision

 • Professional Supervision Campus the Hague (2015)
 • De psychologie van toezicht,  Dag van het Commmissariaat, Rotterdam.
 • De Psychologie van Toezicht, AFM expert sessie, expertise centrum gedrag en cultuur.
 • De Psychologie van Toezicht, bestuur Vereniging van Toezichthouders (VIDE).

Human resource development

 • De toekomst van het werk. NIP, Utrecht.
 • voorbij competenties – Universiteit Utrecht
 • Careers of male and female researchers, CERN, Switzerland
 • Radboud Management Academy / LINXX, (2013, 2015)
 • Leiden University (2000-2003)

Talent assessment

 • Diversiteit in de wetenschap, KNAW/DJA
 • Gender discrepancies in funding success: Origins and solutions. NWO.
 • Only quality counts, University of Geneva
 • KNAW Instituutsdirecteuren (2014)
 • Leiden University (2015)

Implicit discrimination

 • Women in science, Wageningen University
 • Reluctant allies. Bias Interrupters, USA.
 • Verkleinen afstand allochtone jongeren tot de arbeidsmarkt. Ministerie van SZW
 • Leiden University Medical Center (2009)
 • Faculty of Law, Leiden University (2014, 2015) 

Career development

 • Leiden University (2006-2008)