Slide Background
Prof.dr. Naomi Ellemers

Distinguished university professor

Social psychologist Naomi Ellemers examines the behavior of people in organizations. Her main topics of expertise are Diversity and Inclusion, and Integrity and Ethics at work.

Afbeelding OGCO rapport.png 1Handbook cover

"Don't appeal to people's morality, but search together for new rules of play for appropriate behaviour."

Research focusSocial safety, Diversity and Inclusion, Integrity and ethical climate, Leadership and culture change. 

Since 2015 Naomi Ellemers is Distinguised professor and a social and organizational psychologist at the Faculty of Social Sciences  Utrecht University. Ellemers was elected a member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), a corresponding member of the British Academy, and an international member of the American Academy of Arts and Sciences. In 2010 she received the prestigous NWO-Spinoza Award, and is chair of the board of the NWO Gravitation program on sustainable cooperation (SCOOP).
During 2022-2023 Naomi was member of the the research committee for culture and behavior within the Dutch Public Broadcasting, Van Rijn Commission OGCO
From 2015-2023 she was member external supervisory board, PwC, the Netherlands (expert for culture and behaviour).
From 2020 -2022 she was chair of the KNAW Committee on Roots and Prevention of Inappropriate Behaviour in Academia 
She is one of the initiators of The Netherlands Inclusivity Monitor (NIM) and one of Athena's Angels 
In 2023 she was elected Chief Scientific Advisor for the Scientific Advice Mechanism (SAM) of the EU

Focus on how people live and work together
Naomi Ellemers researches the way people live together and work together in groups. She especially looks at how people's behaviour is influenced by others around them - whether they are present or not. She does experiments on brain activity and physical stress, but also looks at how people behave at work. Organisational behaviour

Specialization: diversity & inclusion and integrity & ethical behaviour
The two topics she specializes in are diversity and inclusion, and integrity and ethical behaviour.
From this perspective, she studies topics such as diversity and innovation in teams and organisations, career development of women and ethnic minorities, motivation and commitment in work teams, and ethical standards and moral behaviour in (professional) groups.
She also applies her scientific knowledge to applied issues, organisational advice, and professional development, including supervision of organisational culture and ethical climate, implicit prejudices in recruitment and selection, and corporate social responsibility. She is active as a core researcher in the NWO Gravity Programme Sustainable Cooperation (SCOOP).

 

Twee jaar na #MeToo: nog altijd seksuele intimidatie, en weinig beleid

Bedrijven hebben steeds vaker een code tegen ongewenst gedrag, maar dat lijkt vooral gedreven door angst voor reputatieschade. Er is een mentaliteitsverandering nodig, zeggen arbeidsrechtadvocaten. ‘Je ziet een rood stoplicht, maar rijdt nog snel even door. Datzelfde zie ik hier.’

Read more

Vrouwenquota helpen onze stereotype wereldbeeld en verwachtingen bij te stellen

Vorige week kondigden 25 investeringsfondsen aan alleen nog te investeren in bedrijven die minimaal 35% vrouwen in het topmanagement hebben. Ook willen ze vaker investeren in bedrijven die door vrouwen zijn opgericht. Zoals te verwachten waren de reacties op dit bericht gemengd. Sommigen vonden het een heel goed initiatief, anderen gaven aan grote zorgen te hebben over de uitwerking van zo’n harde maatregel.

Read more

In vier stappen naar een diverse werkomgeving

Veel organisaties vinden het lastig om een diverse werkomgeving te creëren. Prof. dr. Naomi Ellemers, sociaal psycholoog en Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als expertise gender stereotypering, impliciete bias en diversiteit, heeft de oplossing. “Haal het onderwerp uit de morele kritiek en maak er een bedrijfsprobleem van. Dan lukt het wél.”

Read more

Zonder externe druk komt genderdiversiteit niet van de grond

Uit een recent uitgevoerd onderzoek onder 32 vrouwelijke commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen blijkt dat deze vrouwen redelijk positief zijn over de houding van hun eigen raad (RvC) over het onderwerp genderdiversiteit. Toch zien ze niet altijd kans om een ander perspectief in de besluitvorming in te brengen. Externe druk om genderdiversiteit op de kaart te zetten blijft van groot belang.

Read more

Een ‘verziekte’ organisatiecultuur is een cultuur waarbij belangrijke bedrijfsdoelen niet in balans zijn

‘Angstcultuur op het ministerie ‘Angstcultuur op het ministerievan Justitie en Veiligheid’, ‘verziekte cultuur bij vuilverbrander’, ‘gebrekkige veiligheidscultuur bijchemische bedrijven’, ‘een betere kwaliteitscultuur in het onderwijs’. Dit is een kleine greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen periode. Waar je ook kijkt, worden tegenwoordig allerlei problemen in tal van organisaties en bedrijven toegeschreven aan ‘de cultuur’, en deze problemen moeten vervolgens worden opgelost met een ‘cultuuromslag’. Maar wat is dat eigenlijk precies, ‘cultuur’ op de werkvloer? Waarom veroorzaakt het zoveel problemen? En hoe kun je dat veranderen?

Read more

Meer vrouwelijke commissarissen, ook meer inclusiviteit?

In de rvc’s van beursgenoteerde ondernemingen is nu bijna 30% vrouw. Maar is er daardoor ook meer aandacht voor de andere perspectieven die vrouwenkunnen inbrengen? Er is nog een wereld te winnen.

Read more